Laboratuvar


    Kliniğimizde tam kan sayımı,kan biyokimyası,gaita(dışkı),deri kazıntısı ve kulak kiri muayeneleri yapılarak , semptomatik tedavi yerine asıl neden ortaya konmakta ve uygun ilaçlarla hastalığın iyileştirilmesine çalışılmaktadır.

    Tam kan sayımı ile: Viral, bakteriyal, paraziter hastalıklar, anemi(kansızlık)gibi bir çok hastalığın tanısı.

    Biyokimyasal analizle : Böbrek, karaciğer, safra, pankreas hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır.

    Dışkı muayenesi : Mide-bağırsak hastalıklarının tanısında, mikroskobik muayenesi ile bağırsak parazitlerinin özellikle bu parazitlerin yumurtalarının saptanmasında büyük önem taşır.

    Deri kazıntısının muayenesi : Bu yöntemle minik dostlarımızda sıkça karşılaştığımız, deri hastalıklarının sebepleri, özellikle uyuz ve mantar etkenleri tespit edilir.

    Kulak kiri muayenesi : Özellikle kulak uyuzunun tespitinde başvurduğumuz bir muayene yöntemidir.